Nhíp gắp, panh gắp

Mỏ lết - Lục giác

Bộ khoá vặn - Socket

Bút thử điện

Thước đo

Hút thổi bụi

Cưa, giũa, khoan tay

Dụng cụ kẹp, Êtô

Súng Bắn Keo

Dụng cụ mở màn hình

Dụng cụ linh tinh